Belle mais pas que!

NL :

In 2016 werd Belle Mais Pas Que geboren, een merk dat uit het zuiden komt om je het hele jaar door de zon te bieden met kleurrijke, tijdloze en authentieke sieraden. Gepassioneerd door reizen, vertrokken Khadra en Sam om vele landen te ontdekken en samen verliefd te worden op Bali.

Het geluk dat voortkomt uit dit gevoel van vrijheid, deze ontdekking van oneindige kleuren en sensaties zal hen ertoe brengen de wereld van design te ontdekken en het avontuur te beginnen met de liefde voor hout en de wereld van decoratie. Verbaasd over dit nieuwe leven, verhuisde het jonge stel naar Aix en Provence.

Hun leven ? Laat je meeslepen door hun verlangens, voel constant deze innerlijke vlam die hen bezielt, realiseer hun dromen, voel je vrij, voel je levend. Nadat ze een belangrijk keerpunt in hun leven hebben meegemaakt, veranderen ze van richting en brengen ze een nieuwe toekomst voor zichzelf in kaart.

Hun droom? Sieraden die passen bij alle persoonlijkheden die de kleuren van hun reizen vertegenwoordigen, de kleuren van de wereld. Sieraden voor alle vrouwen die zichzelf willen laten zien, zich willen laten gelden en zich levend willen voelen. Aan het begin van een reis ontdekken de makers de parel van miyuki, die een echte openbaring wordt voor alle creaties die zouden volgen. Het avontuur gaat verder: ondernemers, ouders van twee kinderen, de makers leiden verschillende levens en leven die ten volle om te vibreren met hun passies en te leven vanuit hun dromen... het leven is prachtig, dus laten we er gebruik van maken...

ENG :

In 2016, Belle Mais Pas Que was born, a brand that comes from the south to offer you its sunshine all year round with colourful, timeless and authentic jewellery. Passionate about travel, Khadra and Sam discover many countries and fall in love with Bali together.

The happiness that comes from this feeling of freedom , this discovery of infinite colors and sensations will lead them to discover the world of design and begin the adventure with the love of wood and the world of decoration. Amazed by this new life, the young couple moved to Aix en Provence.

Their life ? Let themselves be carried away by their desires, constantly feel this inner flame that animates them, realize their dreams, feel free, feel alive. After experiencing a major turning point in their lives, they change direction and chart a new future for themselves.

Their dream? Jewelry that can match all the personalities representing the colors of their travels, the colors of the world. Jewelry for all women who want to reveal themselves, assert themselves and feel alive. At the turn of a journey, the creators discover the pearl of miyuki which becomes a real revelation for all the creations that were to follow. The adventure continues: auto-entrepreneurs, parents of two children, the creators lead several lives and live it to the fullest to vibrate with their passions and live from their dreams... life is magnificent so let's take advantage of it...

Nataraj collectie

NL :

Opgericht in 2010 door Laurence Arvidsson Pujol, begint het verhaal van het merk in India, dat al meer dan 20 jaar het land van verblijf van Laurence was. De levendige kleuren en de schoonheid van Indiase vrouwen zouden haar inspireren om haar eerste ontwerpen te maken en te produceren. Gedreven door haar liefde voor ambachtelijk Indiaas werk, besloot ze haar merk te noemen naar een hindoeïstisch woord, "Nataraja", waarbij Nata, wat dans of performance betekent en Raja, koning of heer. Na haar dood zet haar man met hun dochter haar levenswerk verder. De nieuwe creaties worden ontworpen door haar dochter, Océane Arvidsson die tevens archeologe van opleiding is.

The Nataraj Collection brand is nu een Frans bedrijf met een productie in Jaipur, India. 

De handgemaakte sieraden dragen bij aan het behoud van traditionele technieken in weven en parelassemblage. Ze zijn 100 procent met de hand gemaakt door een 35 tal ambachtslieden die allemaal worden betaald met een meer dan gemiddeld salaris in goede arbeidsomstandigheden. Van het vlechten, het weven, de zettingen van de hangers tot de prachtig uitgevoerde spiraalvormige macramé van de sluitingen, alles wordt met de hand gedaan! Er komen geen machines en geen industriële componenten aan te pas bij het maken van deze sieraden, ook al kan de productietijd oplopen. Dit draagt bij tot de ziel van deze sieraden.

ENG :

Founded in 2010 by Laurence Arvidsson Pujol, the brand's story begins in India, which has been Laurence's country of residence for over 20 years. The vibrant colors and beauty of Indian women would inspire her to create and produce her first designs. Driven by her love for artisanal Indian work, she decided to name her brand after a Hindu word, "Nataraja", where Nata, meaning dance or performance, and Raja, king or lord. After her death, her husband and their daughter continue her life's work. The new creations are designed by her daughter, Océane Arvidsson, who is also an archaeologist by training.

The Nataraj Collection brand is now a French company with production in Jaipur, India.

The handmade jewelry contributes to the preservation of traditional techniques in weaving and pearl assembly. They are 100 percent handmade by some 35 craftsmen who are all paid with an above-average salary in good working conditions. From the braiding, the weaving, the setting of the pendants to the beautifully executed spiral macramé of the closures, everything is done by hand! There are no machines and no industrial components involved in making this jewelry, even though the production time can increase. This contributes to the soul of this jewelry.

Hanger / necklace

NLHet beschermende symbool van het oog betekent negativiteit op afstand, zegt men.

Het is een mooie betekenis geweest en de inspiratie voor het ontwerp van deze ketting.

Gemaakt van kleine kraaltjes die met de hand op stof zijn genaaid, echt vakmanschap van ambachtslieden in India.

Deze ketting geeft je een derde oog en zorgt ervoor dat je gezien wordt!

ENG : The protective symbol of the eye means negativity at a distance, one says.

It has been a beautiful meaning and the inspiration for the design of this necklace.

Made from tiny beads sewn by hand on fabric, real craftsmanship of craftsmen in India.

This necklace provides you with a third eye and makes sure you are seen!


Armband/Bracelet

NL : Echt etnisch chic!

Deze armband bestaat uit kleine metalen ornamenten die aan elkaar zijn verbonden met kleine, geknoopte katoenen draadjes.

Een delicaat handwerk is nodig om deze prachtige stukken te maken.

Dit wordt voor ons gedaan door vrouwen in New Delhi. Draag je armband(en) dus met trots!

ENG : Truly ethnic chic!  This bracelet consists of small metal ornaments that are linked together with tiny, knotted cotton threads.

A delicate handwork is needed to make these stunning pieces.

This is done for us by women in New Delhi.  So wear your bracelet(s) with pride!